Pereiti prie turinio

Atkreipiame dėmesį į tai, kad iki metų birželio į notarų paslaugų įkainius buvo įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis. Darinys gali apimti daugiau negu vieną etapą ar dalį. Pagal Politinių partijų įstatymą, partijos narys per kalendorinius metus partijai gali sumokėti nario mokestį, neviršijantį 20 vidutinių minimalaus darbo užmokesčio VMDU dydžio. Valstybės įgaliotas privatus asmuo - notaras, dirbantis pagal teisės aktais griežtai reglamentuotą tvarką ir gaunantis teisingumo ir finansų ministrų patvirtinto dydžio atlyginimą už atliktus notarinius veiksmus, sumoka ne mažiau mokesčių negu bet kuris kitas individualia veikla besiverčiantis valstybės pilietis.

vyrų varpos ir kapšelio kada ir kaip varpa apgaubta

Fiziniai asmenys, norintys tapti Asociacijos nariais, pirmininkui pateikia motyvuotą prašymą, kuriame nurodyti asmeniniai kontaktai, stojimo į VVG motyvas, kokį sektorių atstovaus. Juridiniai asmenys, norintys tapti Asociacijos nariais, pirmininkui pateikia: prašymą, pasirašytą asmens, turinčio teisę pasirašyti pagal stojančio juridinio asmens įstatus; juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją; valdymo organo posėdžio, kuriame nutarta stoti į Trakų krašto VVG ir deleguoti atstovaujantįjį -čiuosius asmenį -is dalyvauti Asociacijos veikloje, protokolo išrašą.

Jeigu deleguojamas daugiau negu vienas asmuo, protokolo išraše turi būti nurodyta, kuriam suteikta balsavimo teisė visuotinio susirinkimo metu. Patenkinus fizinio ar juridinio asmens prašymą priimti jį į Asociacijos narius, jis susimoka stojamąjį nario mokestį.

nario dydis mitas kur padidinti varpą

Prašymas dėl priėmimo į narius, svarstomas artimiausiame Asociacijos visuotiniame susirinkime ir priimamas vienas iš šių sprendimų: patenkinti prašymą; įpareigoti per nustatytą laiką pateikti papildomą informaciją; prašymo netenkinti.