Viešosios ir administracinės paslaugos

Pagrindinis / Administracinės paslaugos

Administracinės paslaugos pavadinimas

 

Ikimokyklinis ugdymas

Teisės aktai,

reguliuojantys administracinės

paslaugos tiekimą

Darželis savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimai, reglamentuojantys ikimokyklinį ugdymą, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir darželio nuostatais.

Informacija ir dokumentai,

kuriuos turi pateikti asmuo

Tėvų prašymas.

Informacija ir dokumentai,

kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gimimo liudijimo kopija, dokumentas patvirtinantis šeimos sudėtį, nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimas, lengvatų gavimo dokumentai.

Administracinės paslaugos teikėjas

 

Jūratė Pašiūnaitė, sekretorė, tel. (8 343) 52353, el. p. darzelislinelis@gmail.com

 

Administracinės paslaugos vadovas

 

Aušra Tumelienė, laikinai atliekanti direktoriaus pareigines funkcijas, kontaktinis tel. (8 343) 52353, el.p. darzelislinelis@gmail.com

 

Administracinės paslaugos teikimo trukmė

Nuolat, darbo dienomis.

 

Administracinės paslaugos teikimo kaina

 

 

 

 

Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimas dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo kainos nustatymo 2009 m. birželio 29 d. Nr. 1-877.               

Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės vaikų darželis „Linelis“, administracija, Vasario 16-osios g. 3.