Sveiki atvykę!

Apie mus

Pagrindinis / Apie mus

Image
Apie mus

Vaikų darželis įsteigtas 1961-01-02 ir savo veiklą pradėjo 1962-01-03.

1998-01-20 Marijampolės miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu Nr. 8 suteiktas „Linelio“ vardas. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
Priklausomybė – savivaldybės švietimo įstaiga.
Savininkas – Marijampolės savivaldybė.
Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Marijampolės savivaldybės taryba.
Pagrindinė paskirtis – ikimokykliniam vaiko ugdymui ir priešmokykliniam ugdymui skirta mokykla.
Ugdymo kalba – lietuvių.
Ugdymo forma – dieninė.
Darželis yra paramos gavėjas.
Darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis herbinį antspaudą su užrašu „Marijampolės vaikų darželis „Linelis“, blanką su savo pavadinimu, sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką.

Darbuotojai

Susipažinkime

Image
Direktorius

-

Laikinai atliekanti direktoriaus pareigines funkcijas Aušra Tumelienė

Image
Direktorės pavaduotoja ugdymui

Aušra Tumelienė

Išsilavinimas – Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas (dabar Šiaulių universitetas)
Kvalifikacinis laipsnis prilygintas magistrui.

Image
Sekretorė

Jūratė Pašiūnaitė

Image
Ūkvedė

Roma Žukauskienė

Image
Vyresnioji buhalterė

Zita Kimlerienė

Image

Margarita Stralkuvienė

priešmokyklinio ugdymo mokytoja, vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

Image

Daiva Rutkauskienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

Image

Renata Radzevičienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

Image

Vilija Kumpienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

Image

Daiva Mašalaitienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja, prilyginama auklėtojos kvalifikacinei kategorijai

Image

Irma Balčiūnienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja, prilyginama auklėtojos kvalifikacinei kategorijai

Image

Inga Zailskaitė

meninio ugdymo mokytoja, prilyginama auklėtojos kvalifikacinei kategorijai

Image

Vilija Vingelienė

logopedė, vyresniosios logopedės kvalifikacinė kategorija.