PASLAUGOS

- Ikimokyklinis ugdymas (2-6 m. vaikai)
- Priešmokyklinis ugdymas (5-7 m. vaikai)
- Pailgintos dienos grupė
- Trumpo buvimo grupė
- Spec. poreikių vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimus, pagalbą teikia logopedė.
- Organizuoja maitinimą, vykdo sveikatingumo ugdymo šviečiamąjį darbą vaikams ir darbuotojams, seka vaikų sveikatą, fizinį vystymąsi vaikų slaugytoja.
- Lavina muzikinius vaikų gebėjimus, puoselėja etnokultūrą meninio ugdymo pedagogė.

INFORMACIJA

Darželio darbo laikas
7.00-17.30 val.
Pailgintos dienos grupė:
6.30-7.00
17.30-18.30
Trumpo buvimo grupė
8.00-12.00

Vaiko diena

7.00 – 8.00 Vaikų priėmimas, žaidimai
8.00 – 8.30 pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai.
8.30-10.30 Ugdomoji veikla
10.30-11.40 Pasiruošimas pasivaikščiojimui lauke, pasivaikščiojimas (žaidimai, stebėjimai).
12.30-15.00 Pasiruošimas miegui, dienos miegas
15.00-15.45 Kėlimasis, pasiruošimas pavakariams, pavakariai.
15.45-16.30 Pasivaikščiojimas lauke (vaikų žaidimai grupėje)
16.30-17.00 Pasiruošimas vakarienei, vakarienė
17.00-17.30 Žaidimai, vaikų ėjimas namo.

Image
Apie mus

Įstaigoje 2019 – 2020 m. m. sukomplektuotos 4 grupės.

 

Amžiaus grupė

 

Priešmokyklinio ugdymo grupė

5-7 m.

 

„Drugelių“ grupė

Mišri

 

„Zuikučių“ grupė

Mišri

 

„Boružėlių“ grupė

Mišri

 

Daugiau apie mus

Programos

Darželis įgyvendina vaikų darželio „Linelis“ bendrąją ikimokyklinio ugdymo(si) programą ir priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą (2014).

Image

Prevencijos programa

Įgyvendinama „ Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“.

Image

Dalyvaujame programoje „ Pienas vaikams“, „ Vaisiai Jums “.

Nuo 2018m. rugsėjo 1d. įgyvendinama socialinių įgūdžių programa "Zipio draugai" - priešmokyklinio ugdymo grupė.

Image

Organizuojamos papildomos veiklos

anglų kalba